Murtad munafiq kise kahte hai


Murtad munafiq Wo hai jo ab bhi kalma padhta hai aur apne aapko musalman kahta hai magar khuda wa rasool ki shaan me gustakhi karta hai aur zaruriyate deen ka inkaar karta hai jaise ki wahabi,devbandi,qaadiyani,khariji,raafiji yaani shiya,ahle hadees,jamate islami yaani maududvi aur bhi bad mazhab firke hain,hukme duniya me sabse badtar murtad hain inse juziya nahin liya ja sakta inka nikah duniya me kisi se nahin ho sakta na musalman na kaafir na murtad na inke hum mazhab garz ki kisi haiwan se bhi nahin ho sakta jisse bhi hoga zina khaalis hoga,ye kaafir ki sabse badtar kism hai iski sohbat 1000 kaafiron ki sohbat se bhi zyada khatarnaak hai kyunki ye musalman bankar kufr sikhata hai

📕 Ahkame shariyat hissa 01 safah no 111

Katba Al abad Khaksar Nacheez Muhammad Shafiq Raza Rizvi Khateeb and Imam Sunni Masjid Hazrat Mansoor Shah Rehmat-ul-Alayh Bus Stop Kishanpur Al-Hind

0 Comments